Student Commitees

Academic Year 2019-20


Social Media Team

Led by: Prof.Ankita Shukla

Sr. No. Name Batch Year
1 Bhoomika Contractor 2018-2019
2 Isha Raut 2018-2019
3 Tanvi Lad 2017-2018
4 Shraddha Mahajan 2017-2018

Caption Team

Led by: Prof.Ankita Shukla

Sr. No. Name Batch Year

1

Nikita Thosar

2019-2020

2

Nishigandha Dalvi

 2019-2020

3

Pratiksha Thanikal

2018-2019

4

AvleenKaur Lal

 2018-2019

5

Anuj Tambe

 2018-2019

6

Janhvi Choudhary

 2018-2019

7

Maitreyee Sawant

 2018-2019

8

Tanvi Lad

2017-2018

9

Shraddha Mahajan

 2017-2018

Photography Team

Led by: Prof.Ankita Shukla

Sr. No

Name of members

Batch Year

1

Hritika Jagtap (Acadmic Work 1St)

2019-2020

2

Mahendra Misal (Annual Day)

 2019-2020

3

Anurag Gupta

 2019-2020

4

Akshata Save

2018-2019

5

Bhavik Bhoir

 2018-2019

6

Kruti Patil

 2018-2019

7

Rohit Narkar

 2018-2019

8

Aayushi Save

2017-2018

9

Darshan Rathod

 2017-2018

10

Hetali Pitale

 2017-2018

11

Pravin Kangne

 2017-2018

12

Saili Ghag

 2017-2018

13

Sarthak Bagarka

 2017-2018

14

Vaishnav Chavan

 2017-2018

16

Sagar Mandal

 2016-2017

17

Parthi Shah

2015-2016

18

Saurabh Cerejo

 2015-2016

19

Tanvay Vartak

 2015-2016

20

Vedant Mahajan

 2015-2016

21

Chandrakant Naik

 2015-2016

Website Team

Led by: Prof. Vinita Kolhe and Prof. Ankita Shukla

Sr. No

Name of members

Batch Year

1

Sairaj S. Shetty

2017-2018

2

Maitreyee Sawant

 2018-2019

3

Donald Fernandes

 2018-2019


Academic Year 2018-19


Website Team

Led by: Prof. Khushbu Soni and Prof. Ankita Shukla

Sr. No. Name Batch Year
1 Rucha Penkar 2016-2017
2 Hiren Prajapati 2016-2017
3 Dhruv Padhye 2016-2017
4 Krisha Patel 2017-2018
5 Darshan Rathod 2017-2018
6 Jenil Shah 2017-2018
7 Jikesh Desai 2017-2018
8 Rohit Narkar 2018-2019
9 Keyur Sumra 2018-2019
10 Omkar Karveer 2018-2019

Photography Team

Led by: Prof.Ankita Shukla

Sr. No. Name Batch Year
01 Vedant Mahajan 2015-2016
02 Adit Mistry 2015-2016
03 Manthan Naik 2015-2016
04 Natasha Shinde 2015-2016
05 Parthi Shah 2015-2016
06 Saurabh Cerejo 2015-2016
07 Tanvay Vartak 2015-2016
08 Ankita Bhujang 2014-2015
09 Sagar Mandal 2016-2017
10 Hiren Prajapati 2016-2017
11 Dhruv Padhye 2016-2017
12 Rucha Penkar 2016-2017
13 Anish Patrikar 2016-2017
14 Pankti Mehta 2016-2017
15 Pramey Gajre 2015-2016
16 Aayushi Save 2017-2018
17 Darshan Rathor 2017-2018
18 Hetali Pitale 2017-2018
19 Saili Ghag 2017-2018
20 Pravin Kagne 2017-2018
21 Sarthak Bargode 2017-2018
22 Tanvi Lad 2017-2018
23 Bhavik Bhoir 2018-2019
24 Vansh Shetty 2018-2019
25 Rohit Narkar 2018-2019
26 Pratiksha Shetty 2018-2019
27 Kruti Patil 2018-2019
28 Keyur Sumra 2018-2019
29 Akshata Save 2018-2019
30 Sherya Wagh 2018-2019
31 Omkar Karveer 2018-2019

Social Media Team

Led by: Prof.Ankita Shukla

Sr. No. Name Batch Year
1 Priya Jaiswal 2015-2016
2 Tanvay Vartak 2015-2016
3 Vedant Mahajan 2015-2016
4 Pankti Mehta 2016-2017
5 Rucha Penkar 2016-2017
6 Hiren Prajapati 2016-2017
7 Isha Shah 2016-2017
8 Simran Kandoi 2016-2017
9 Sahaj Kaur Bajwa 2016-2017
10 Amisha bhoir 2017-2018
11 Hetali Pitale 2017-2018
12 Aayushi Save 2017-2018
13 Saili Ghag 2017-2018
14 Shraddha Mahajan 2017-2018
15 Krisha Patel 2017-2018
16 Tanvi lad 2017-2018
17 Pallavi Bhansode 2017-2018
18 Jenil Shah 2017-2018
19 Jikesh Desai 2017-2018
20 Maitryee Sawant 2018-2019
21 Bhoomika Contractor 2018-2019
22 Pratiksha Thanikal 2018-2019
23 Anuj Tambe 2018-2019
24 Nachiket Nadgauad 2018-2019

Academic Year 2017-18

Website Team

Led by: Prof. Khushbu Soni and Prof. Ankita Shukla

Sr. No. Name Batch Year
1 Keerthana Dhanesh 2013-2014
2 Vaishnavi Kathe 2013-2014
3 Gala Priya 2013-2014
4 Shruti Sulakhe 2013-2014
5 Neha Rane 2013-2014
6 Sara Fargose 2014-2015
7 Kurda Kanishka 2014-2015
8 Patil Isha 2014-2015
9 Shah Hemangi 2014-2015
10 Mahajan Vedant 2015-2016
11 Naik Manthan 2015-2016
12 Vartak Tanvay 2015-2016
13 Maulik Patel 2016-2017
14 Rucha Penkar 2016-2017
15 Hiren Prajapati 2016-2017
16 Dhruv Padhye 2016-2017
17 Krisha Patel 2017-2018
18 Darshan Rathod 2017-2018
19 Jenil Shah 2017-2018
20 Jikesh Desai 2017-2018
21 Rohit Narkar 2018-2019
22 Keyur Sumra 2018-2019
23 Omkar Karveer 2018-2019

Photography Team

Led by: Prof.Ankita Shukla

Sr. No. Name Batch Year
1 Vedant Chaudari 2013-2014
2 Vedant Mahajan 2015-2016
3 Adit Mistry 2015-2016
4 Manthan Naik 2015-2016
5 Natasha Shinde 2015-2016
6 Parthi Shah 2015-2016
7 Saurabh Cerejo 2015-2016
8 Tanvay Vartak 2015-2016
9 Ankita Bhujang 2014-2015
10 Sagar Mandal 2016-2017
11 Hiren Prajapati 2016-2017
12 Dhruv Padhye 2016-2017
13 Rucha Penkar 2016-2017
14 Anish Patrikar 2016-2017
15 Pankti Mehta 2016-2017
16 Pramey Gajre 2015-2016
17 Aayushi Save 2017-2018
18 Darshan Rathor 2017-2018
19 Hetali Pitale 2017-2018
20 Saili Ghag 2017-2018
21 Pravin Kagne 2017-2018
22 Sarthak Bargode 2017-2018
23 Tanvi Lad 2017-2018
24 Bhavik Bhoir 2018-2019
25 Vansh Shetty 2018-2019
26 Rohit Narkar 2018-2019
27 Pratiksha Shetty 2018-2019
28 Kruti Patil 2018-2019
29 Keyur Sumra 2018-2019
30 Akshata Save 2018-2019
31 Sherya Wagh 2018-2019
32 Omkar Karveer 2018-2019

Social Media Team

Led by: Prof.Ankita Shukla

Sr. No. Name Batch Year
1 Keerthana Dhanesh 2013-2014
2 Priya Jaiswal 2015-2016
3 Tanvay Vartak 2015-2016
4 Vedant Mahajan 2015-2016
5 Pankti Mehta 2016-2017
6 Rucha Penkar 2016-2017
7 Hiren Prajapati 2016-2017
8 Isha Shah 2016-2017
9 Simran Kandoi 2016-2017
10 Sahaj Kaur Bajwa 2016-2017
11 Amisha bhoir 2017-2018
12 Hetali Pitale 2017-2018
13 Aayushi Save 2017-2018
14 Saili Ghag 2017-2018
15 Shraddha Mahajan 2017-2018
16 Krisha Patel 2017-2018
17 Tanvi lad 2017-2018
18 Pallavi Bhansode 2017-2018
19 Jenil Shah 2017-2018
20 Jikesh Desai 2017-2018
21 Maitryee Sawant 2018-2019
22 Bhoomika Contractor 2018-2019
23 Pratiksha Thanikal 2018-2019
24 Anuj Tambe 2018-2019
25 Nachiket Nadgauad 2018-2019

Academic Year 2016-17

Website Team

Led by Prof. Khushbu Soni

Sr. No. Name Batch Year
01 Vaishnav Dwanish 2012-2013
02 Mahajan Vedant 2015-2016
03 Vartak Tanvay 2015-2016

Photography Team

Led by Prof. Pranali Yesaji

Sr. No. Name Batch Year
01 Vaishnav Dwanish 2012-2013
02 Chaudhari Vedant 2013-2014
03 Mahajan Vedant 2015-2016
04 Vartak Tanvay 2015-2016
05 Bhujang Ankita 2015-2016
06 Mistry Adit 2015-2016
07 Cerejo Saurabh 2015-2016
08 Shah Parthi 2015-2016
09 Shinde Natasha 2015-2016
10 Pathrikar Anish 2016-2017

Magazine Committee

Sr. No. Name Batch Year
01 Anushka Kantak 2012-13
02 Hasti Bhatt 2014-15
03 Pooja Makwana 2014-15
04 Saurabh Mehta 2014-15
05 Neha Raut 2015-16
06 Shefali Mody 2012-13
07 Shreya Pawar 2014-15
08 Raj Patil 2014-15
09 Prajwal Amin 2014-15
10 Swaraj Patil 2014-15
11 Aniket Patil 2014-15
12 Sreejith Kini 2014-15

Academic Year 2015-16

Website Team

Led by Prof. Khushbu Soni

Sr. No. Name Batch Year
01 Shah Abhishek 2012-13
02 Chaudhari Vedant 2012-13
03 Kathe Vaishnavi 2012-13
04 Keerthana 2012-13
05 Joshi Bhumika 2012-13
06 Naik Shamika 2012-13
07 Patil Divij 2012-13
08 Shirodkar Mansi 2012-13
09 Pawar Shreya 2013-14
10 Shah Hemangi 2013-14
11 Pradhan Anooj 2014-15

Photography Team

Led by Prof. Pranali Yesaji

Sr. No. Name Batch Year
01 Vaishnav Dwanish 2011-12
02 Chaudhari Vedant 2012-13
03 Pawar Shreya 2013-14
04 Bhujang Ankita 2013-14
05 Vartak Tanvay 2014-15
06 Mahajan Vedant 2014-15

Magazine Committee

Sr. No. Name Batch Year
01 Naik Shamika 2012-13
02 Chaudhari Vedant 2012-13
03 Kathe Vaishnavi 2013-14
04 Keerthana 2013-14
05 Patel Khyati 2014-15